Miljö i Focus

Företaget arbetar med följande inriktning:

 

 • Att inom följande områden; konstruktion, tillverkning, upphandling, återanvändning, återvinning samt hantering/deponering av avfall endast välja samarbetspartners som delar Miljöskyltens miljösyn.

 • Miljöskydd och hälsoskydd för anställda och kunder skall alltid prioriteras före ekonomisk hänsyn.

 • Att all verksamhet skall genomföras på ett energi- och resurssnålt sätt.

 • Företagets verksamhet och produkter skall, som ett minimum, uppfylla tillämpbara lagar och myndighetskrav samt Miljöskyltens standards.

 • LED-eco arbetar ständigt med att förbättra vårt arbete inom områdena miljö, hälsa och säkerhet.

 

 

Miljömål
 • Att inom miljöområdet vara Sveriges främsta leverantör av kompletta skyltanläggningar.

 • Att ge vår personal den bästa miljökompetensen inom vår branch

 • Att alltid ge relevant miljöinformation vid affärsmässiga relationer.

 

 

Miljöplan
 • Företaget och dess personal skall ständigt vara uppdaterad på nya rön och forskning inom skylt och belysning.

 • LED-eco skall kontinuerligt hålla en miljödialog med underleverantörer och aktivt arbeta för ett fortsatt bra miljöarbete från deras sida.

 • Personalen skall kontinuerligt utbildas inom miljöområdet och de ska på ett enkelt sätt kunna ta del av företagets kompetens och kunskap på området.

 • Att verka för att allt producerat material skall innehålla miljöinformation och präglas av miljötänkande.

 • Att genom personalens höga kunskap alltid försöka få kunden att välja det mest miljövänliga alternativet.

 

 

Miljörutiner
 • Att alltid välja miljövänliga alternativ när detta är möjligt.

 • Att vid val av nya leverantörer och samarbetspartners alltid ta hänsyn till deras miljöpolicy.

 • Att vid inköp beakta möjligheten till återvinning eller möjligheten att minimera avfallsmängden

 

Vi arbetar för bättre kvalité

 

Då det finns en uppsjö av LED-kopior i omlopp, så är det viktigt att veta vad som är bra och dåligt.

Vi har med vår doktorand valt ut en LED-teknik som håller en hög kvalité.

Vi har testat våra produkter liggande i vatten, vilket inte är några problem.

Våra 2 leverantörer av LED är General Electrics & Rishang från våran svenska ÅF; ITAB Neon.

 

Våra skyltar är helt ekologiskt gröna med hjälp av våra LED-leverantörer. Vi garanterar att rätt färger återskapas, då ljuset i våra dioder sänder ut “äkta” vitt ljus. (ej grå- eller blå-ton).

 

Vi använder oss av General Electric & RS-LED och behöver då inte använda “grådaskig” LED-plast i fronter för att få våra skyltar att lysa bra. Efter 50000 timmar kan vi vara stolta att 70 % av ljuset fortfarande finns kvar i skylten, vilket är omöjligt med miljöfarligt kvicksilver neon (Hg). Där försvinner mycket av ljuset redan den första månaden.

Livslängden blir ännu längre vid rätt kylning av skyltarna vilket vi givetvis har.

 

För drift använder vi oss av 12-24V transformatorer (IP-klass 67 = dränkbar).

Att vi kan erbjuda upp till 500 Watt i storlek på en enhet, innebär att minimal kabeldragning behövs i våra skyltar.

 

GE MaxPower LED sprider ljuset med en vinkel av 180 grader och har en försämring vid 120-180 grader.

Detta innebär att vi får otroligt bra spridning av ljuset i väldigt grunda produkter.

 

Alla våra skyltar kan dimmas ner nattetid för att spara ström då maxljus ej behövs(det är bra ljus ner till 30 % med våra dioder).

 

Vi har med våra medarbetare tagit fram elektronik för dimmning enligt följande utförande:

 • På dagtid så är skylten helt släckt.

 • Vid skymning dimmas skylten efter ljuset. 100% ner till 30% (eller önskad lägsta nivå).

 • Vid gryning tänds skylten upp igen från önskad nivå till 100%. Allt styrt efter ljuset.

 

Energiinformation

 

Vi har hämtat information från eget vetande och från Illustrerad Vetenskap 1-2008

Den allra värsta syndaren bakom växthuseffekten är inte den energi vi förbrukar utan den vi slösar bort.

Enorm energiförlust kan undvikas.

Av ett kolkraftsverks energi är ca 70 % spill.

I ett modernt Gaskraftverk är spillet endast 10-15 %

ca 10 % försvinner i distributionen till våra ställverk.

ca 95 % blir värme av en glödlampa, resten ljus. Med en energisparlampa används ca 20 % av strömmen till ljus.

Med LED används mer än 50 % till ljus.

(Energisparlampa spar inte på miljön om man tänker på att den innehåller farligt kvicksilver)

 

1 glödlampa = ca 20 energisparlampor = ca 50 LED-lampor

Teoretiskt kan LED komma upp i 100 procents effektivitet.

 

Användarna måste göra ett val.

Hänsynen till framtidens klimat är bara ett av flera tunga skäl till att spara på energin.

Energibesparingar kommer också att förbättra leveranssäkerheten, bland annat i Europa, och flytta fram tidpunkten för när oljekällorna börjar sina.

-”Varje gång vi tänder en glödlampa, slösar vi bort en mängd energi, som kunde ha tänt nästan hundra andra. Det är med andra ord inte bara den energi som vi använder som är problemet, utan i hög grad också all den energi som går till spillo. Att reducera förlusterna i hela kedjan från kraftverket till transportmedel, arbetsplatser och privata hem, är den effektivaste metoden att minimera växthuseffekten. Vi kan redan nu nå långt med kända metoder, men med ny teknik är det möjligt att utnyttja energin optimalt.”

Av Rolf Haugaard Nielsen (Illustrerad Vetenskap nr 1/2008)

 

 

 - Gör vad ni kan för vår miljö – vi lovar att göra vad vi kan för att hjälpa till.

 

/ Alf Sörensen                        

LED-eco Lights & Signs AB